Odstranění graffiti, nátěr antigraffiti a fasádní barvou Brno

Odstranění graffiti, nátěr antigraffiti a fasádní barvou Brno – Odstranění, čištění a likvidace graffiti, nátěr fasády, nátěr antigraffitové ochrany – Při této zakázce  ze dne 2.9.2013 jsme zákazníkovi zajišťovali odstranění graffiti a následné ošetření povrchu antigraffitovou ochranou. Na odstraněni graffiti se použilo tři kusy odstraňovače na grafity a 8 l antigraffitového nátěru.

Na grafiti jsme nejdříve nanesli velmi účinný odstraňovač grafitů, který jsme nechali chvíli působit. Za použití vysokotlakého zařízení se grafity společně s chemií smyly. Povrch, ze kterého jsme odstraňovali graffiti, byl dříve ošetřen neznámou ochranou, kterou zajistila jiná firma a tato ochrana byla nanese již před delší dobou, proto námi provedené odstranění graffiti se nepodařilo s maximální úspěšností. Na základě našeho snažení byly graffiti odstraněny z 70%. Jakmile jsem odstranili grafity, co nejvíce to bylo možné, provedli jsme nátěr povrchu Brně fasádní barvou, která nám byla dodána přímo zákazníkem. Fasádní barvu jsme nechali důkladně zaschnout a poté následovalo ošetření antigraffitovou ochranou. Nanášeli jsme antigraffitový nátěr Brno na oba štíty domu. U hladkých povrchů tento nátěr nanášíme zpravidla ve 3 vrstvách. U více savých a porézních materiálů jsme nuceni nanést mnohem více vrstev. V tomto případě se počet vrstev antigraffitového nátěru pohybuje v rozmezí 6 až 12 vrstev. Nejhůře se antigraffitovým nátěrem ošetřují povrchy z velmi silných strukturovaných materiálů, jako jsou například povrchy z umělých kamenů, obkladů. Zde doporučujeme nanést minimálně 9 vrstev antigraffitového nátěru.

 

Antigraffitová ochrana, nátěr proti graffiti Brno

Antigraffitová ochrana, nátěr proti graffiti Brno – ochranný nátěr fasády proti graffiti Brno a sprejovému znečištění Brno a spreyerskému vandalismu Brno – Zakázka, kterou jsme po zákazníka zrealizovali, se týkala nanesení antigraffitové ochrany v podobě antigraffitového nátěru, který jsme nanášeli na sokl domu a na štít domu nad soklem. Na zakázce pracovali tři zaměstnanci naší firmy v celkovém čase 8 hodin.

Před nanesením antigraffitového nátěru jsme nejprve museli povrch, který měl být ošetřen touto ochranou, kvalitně očistit od veškerých nečistot. Na ošetření soklu jsme nanesli 9 vrstev antigraffitové ochrany a štít domu jsme ošetřili 3 vrstvy antigraffitového nátěru. Antigraffitový nátěr Brno je jediný možný způsob, jak předejít komplikacím, které vyplývají z odstraňování grafitů. V případě, že si zákazník nechá zajistit naší firmou antigraffitovou ochranu, po celou dobu životnosti této ochrany, která se pohybuje kolem 4 až 6 let, mu bude prováděn servis odstranění grafiti. Tento servis spočívá v tom, že pokud se na fasádě, omítce nebo na jiném povrchu objeví graffiti, tak nás zákazník kontaktujete telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu na naši e-mailovou adresu centrala@a-servislipka.cz a my za ním ihned přijedeme, pokud to ovšem dovolí klimatické podmínky.

Průběh zakázky proběhl bez jakýchkoliv komplikací. Ze strany zákazníka byla zaznamenána spokojenost s námi vykonanou prací.

Čištění a odstraňování graffiti Brno

Čištění a odstraňování graffiti Brno – likvidace, čištění graffiti Brno – práce na odstranění graffiti v Brně se uskutečnily 5. září 2013 Tři naši zaměstnanci realizovali odstranění graffiti v celkovém čase 7 hodin. Při zakázce se spotřebovalo 26 kusů odstraňovače grafitů, který k těmto účelům běžně používáme.

Čištění a odstraňování graffiti Brno – Při této akci jsme provedli čištění a odstraňování graffiti Brno z fasády bytového domu, dále jsme odstraňovali grafity i ze štítů domu a dvou dveří u zadního vchodu. Na graffiti jsme nanesli chemii, kterou k odstranění grafitů používáme, a nechali jsme ji chvíli působit. Poté jsme ji společně s graffiti odstranili z povrchu za použití vysokotlakého zařízení a vody. Odstranění graffiti se nám podařilo na 100%, ale stalo se to, že na staré fasádě zůstaly vyčištěné mapy od vysokotlakého zařízení. Zákazník byl i tak s naší prací velmi spokojený. Předejít problémům s jakýmkoliv odstranění grafitů se dá za pomoci antigraffitové ochrany, kterou zajišťujeme v podobě antigraffitového nátěru nebo nástřiku Brno. Díky této ochraně před graffity dokážeme odstranit i sebemenší graffiti, které půjdou bez jakýchkoliv komplikací na 100% odstranit, a nebude zapotřebí řešit opravu malby a jiné úpravy fasády. Další výhodou antigraffitové ochrany je, že chrání fasádu před nepříznivými povětrnostními vlivy, nepropustí žádnou vlhkost a dá se jednoduše očistit od různých nečistot.

Vyčištění od graffiti absennce anti-graffitové ochrany Brno

Vyčištění od graffiti absennce anti-graffitové ochrany Brno – zakázku na odstranění graffiti Brno jsme uskutečnili 5. září 2013. Práci vykonal jeden zaměstnanec naší firmy a trvala 1 hodinu. Při práci s graffiti bylo spotřebováno 5 kusů odstraňovače grafitů ve spreji.

Vyčištění od graffiti absennce anti-graffitové ochrany BrnoGrafiti Brně jsme odstraňovali z plochy, která dříve nebyla ošetřena antigraffitovou ochranou. Jednalo se o plochu 6 m2. Na grafity jsme nejprve museli nanést chemii na odstranění graffiti. Tuto chemii jsme nechali chvíli působit a poté pomocí houbičky jsme ji rozetřeli a společně se sprejovou barvou byla smyta za využití vysokotlakého zařízení s vodou. Při zakázce na odstranění graffiti Brno jsme tentokrát nenanášeli antigraffitovou ochranu. Podotknout musíme její důležitost vzhledem k zamezení komplikací vyplívající z odstraňování grafitů. Antigraffitová ochrana zaručí dokonalé, bezproblémové a úplně zbavení povrchu fasád, omítek a podobně jakýchkoliv grafitů. Na první pohled je také poznat, na kterém místě je povrch ošetřen antigraffitovou ochranou, jelikož nátěr je pololesklý a chová se jako lak. Tím mohou vandalové přijít na to, že jejich díla na povrchu fasád nebudou mít dlouhodobou životnost a radši se půjdou realizovat na jiné místo. Zakázku jsme zrealizovali podle očekávání a podle přesných technologických postupů. Zákazník neměl k naší provedené práci žádné výhrady a s konečným výsledkem byl velmi spokojený.

Oprava fasády, malby a antigraffitový nátěr Brno

Oprava fasády, malby a antigraffitový nátěr Brno – Zakázka, při které se upravovala fasáda a dlažba a byl také nanášen antigraffitový nátěr Brno, byla realizována dvěma zaměstnanci a to od 22. července do 25. července. Při práci jsme použili 10 litrů penetračního nátěru, 20 litrů fasádní barvy a 10 litrů antigraffiti nátěru.

Naše práce začala nejprve oprášením a čištěním povrchu fasády Brně a dále se postupovalo  k demontáži poškozeného obkladu, osekávání stěny pod dlažbou, spárování a síťkování. Na celou vytýčenou plochu jsme nanesli na budovu Brně penetrační nátěr. Tento nátěr jsme nechali do druhého dne důkladně proschnout a pokračovali jsme v nanášení fasádní barvy na námi připravený podklad. Dále přišlo na řadu měření, řezání a lepení nové dlažby (cca 6,5 m2). Po dokončení nového obkladu jsme povrch budovy Brno ochránili antigraffiti nátěrem, který jsme nanášeli ve dvou vrstvách. Antigraffiti ochrana Brno je jedinou možností, jak snadně odstranit vzniklé grafity na povrchu fasády. V případě, že se odstraňují Brně graffiti z povrchu, který nebyl ošetřen antigraffiti ochranou, není nikdy výsledek dokonalý a nepodaří se grafitu Brně zbavit úplně. Pokud naše firma provede antigraffiti nátěr, získá tím náš zákazník Brně kvalitní ochranu, jejíž životnost je 4 až 6 let. Při nanášení antigraffiti ochrany při této zakázce se spotřebovalo celkem 10l anfigrafitového nátěru. Před tím, než jsme nanesli druhou vrstvu antigraffiti nátěru, jsme nejprve nalepili nad dlažbu lemovací lišty. Zakázka končila závěrečným čištěním dlažby po celém obvodě domu a úklidem stavební sutě. Zákazník zhodnotil námi provedenou práci velmi kladně.