Odstranění graffiti Brno

Firma A SERVIS LIPKA, s. r. o. svým zákazníkům nabízí službu odstranění graffiti Brno. V případě, že se odstraňují graffiti z povrchu, který nebyl ošetřen antigraffiti ochranou, není nikdy výsledek dokonalý a nepodaří se grafitu zbavit úplně. Pokud mají být grafitti (tagy) z fasád a jiných povrchů bezproblémově odstraněny doporučujeme na povrch nanést antigraffiti nátěr či nástřik. Naše úklidová firma zajistí velmi kvalitní a účinnou ochranu povrchů fasád, která má životnost 4 až 6 let. Jsme schopni odstranit i sebemenší graffiti (tagy). Ze zkušeností, které jsme při práci s odstraňováním graffity získali, víme, že pokud není grafit nejen velkých rozměrů, ale i malého rozměru z fasády ihned odstraněn, zanedlouho na tomto místě přibývají dalších grafity (tagy). Antigraffiti ochranou se zamezí realizování sprejerských činností na Vaší budově. Antigraffiti nátěr můžeme také označit za jediný možný prostředek prevence proti vandalům neboli tzv. pouličním umělcům. Odstranění graffiti Brno s využitím antigraffiti nátěru přináší 100% výsledek. Při odstranění graffiti Brno z povrchů ošetřených antigraffiti ochranou je grafit úplně a dokonale odstraněn z fasády a samotný povrch fasády není nijak poškozen. Grafity nemají šanci prostoupit přes ochranu a vsáknout se hluboko do struktury povrchu. Při odstranění graffiti Brno jsou graffiti odstraněny spolu s antigraffiti nátěrem a po dokončení práce je opět na fasádu nanesen nový antigraffiti nátěr. Tímto způsobem nikdy nemůže dojít k jakémukoliv narušení povrchu. Odstranění graffiti Brno je pouze jednou z nabízených služeb naší firmy. Svým zákazníkům poskytujeme také denní a pravidelné úklidy bytů, domácností, kanceláří a firem Brno, mytí oken Brno, mytí a čištění žaluzií, rolet či markýz Brno, strojové čištění a tepování koberců Brno, strojové čištění a fluatace podlah Brno, úklidy po stavebních a rekonstrukčních činností Brno.

Mytí oken a čištění markýz Roudnice n.L., Benešov

Mytí oken a čištění markýz Roudnice n.L., BenešovFirma A SERVIS LIPKA, s. r. o. pro své zákazníky realizuje služby spojené s mytím oken a čištěním markýz Roudnice n.L., Benešov. Mytí oken a čištění markýz Roudnice n.L., Benešov ve výšce realizují naši profesionální zaměstnanci, kteří byli proškoleni dle nařízení vlády podle § 134 odst. 2 a podle § 134 c odst. 2 zákona č. 65/1965 Sb. zák. pr. ve znění zákona č. 155/2000 Sb. o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na pracovišti s nebezpečím pádů z výšky nebo do volné hloubky. Pro mytí oken a čištění markýz Roudnice n.L., Benešov ve výškách naše úklidová firma využívá speciální horolezeckou či speleologickou techniku. Pro snadnější přístup k proskleným plochám nejčastěji volíme hydraulické ramena a vysokozdvižné plošiny, které máme k těmto účelům také k dispozici. Mytí oken Roudnice n.L., Benešov je prováděno tzv. trikem suchého leštění – v žádném případě nepoužíváme leštící přípravky. Okna leštíme na sucho a to pouze čistou bavlněnou plenou. Práce ve výškách zahrnuje i zmíněné mytí a čištění markýz Roudnice n.L., Benešov. Čistíme jak plastové, tak látkové markýzy. Údržba plastových markýz je oproti látkovým jednodušší. V případě látkových markýz je čištění markýz Roudnice n.L., Benešov realizováno podobným způsobem, který používáme při strojovém čištění koberců Roudnice n.L., Benešov. Na markýzy je nanesena velmi účinná čistící chemie Bosch RTS, pomocí kartáče je povrch vykartáčován a na závěr celý povrch vysajeme vysoce výkonným vysavačem. Naše firma je schopna Vám zajistit i impregnaci látkových markýz, pro kterou je podmínkou vhodné počasí. Vedle nabízené služby mytí oken a čištění markýz Roudnice n.L., Benešov poskytujeme širokou nabídku úklidových služeb, mezi které patří například: denní a pravidelný úklid domu, bytu, vily, rezidence, kanceláře či firmy Roudnice n.L., Benešov, úklid po stavbě a jiných rekonstrukčních činnostech Roudnice n.L., Benešov, úklidy po malířích a řemeslnících Roudnice n.L., Benešov, strojové čištění koberců Roudnice n.L., Benešov, odstranění graffiti Roudnice n.L., Benešov a nanesení antigraffiti ochrany Roudnice n.L., Benešov, strojové čištění a voskování podlah Roudnice n.L., Benešov.

Mytí oken a čištění markýz Louny, Žatec

Naši zákaznici velmi často využívají u naší firmy A SERVIS LIPKA, s r.o. mytí oken a čištění markýz Louny, Žatec. Mytí oken a čištění markýz Louny, Žatec provádíme odborně zaškolenými pracovníky, kteří mají platnou licenci na práce ve výškách pomocí horolezecké a speleologické techniky. Dále byli tito zaměstnanci proškoleni dle nařízení vlády a podle § 134 odst. 2 a podle  § 134 c odst. 2 zákona č. 65/1965 Sb. zak. pr. ve znění zákona č. 155/2000 Sb. o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na pracovišti s nebezpečím pádů z výšky nebo do volné hloubky. Výše jmenování zaměstnanci byli také lektorem prozkoušeni a všichni mají platné testy. Uvedené práce mytí oken a čištění markýz Louny, Žatec vykonávají takto odborně proškoleni pracovníci, jelikož mytí oken a čištění markýz Louny, Žatec se realizuje zpravidla ze žebříku ve výšce okolo 3 m nad zemí. Čištění a mytí oken Louny, Žatec je realizováno i v mnohem větší výšce a naši zaměstnanci musí být odborně proškolen na práce ve výškách. Při mytí oken nejsou v žádném případě používány leštící přípravky, což zaručí, že na námi umytých oknech se neobjeví žádné tahy a kruhy po leštění. K odstraňování různých folií a reklamních polepů z prosklených povrchů používáme tzv. korundové žiletky, které nijak nepoškodí skleněný povrch. Při realizaci mytí oken Louny, Žatec naši profesionální zaměstnanci postupují šetrně, aby nedošlo k poškození zákazníkova majetku. Při čištění markýz, které jsou látkové, je způsob čištění podobný jako při strojovém čištění a tepování koberců Louny, Žatec. Na látkové markýzy naneseme velmi kvalitní a vysoce účinnou čistící chemii značky Bosch RTS a celý povrch vykartáčujeme. Na závěr je čistící roztok odsán kobercovou štěrbinovou hubicí. U plastových potahů postupujeme při mytí a čištění stejně jako u mytí oken Louny, Žatec. Naši zákazníci mohou u naší firmy A SERVIS LIPKA, s. r. o. využívat také denní a pravidelné úklidy bytů, domácností, firem a kanceláří Louny, Žatec, úklidy po malířích či řemeslnících Louny, Žatec, strojové čištění a tepování koberců Louny, Žatec, odstranění graffiti a nanesení antigraffiti ochrany Louny, Žatec, strojové čištění a fluatace podlah Louny, Žatec.

Mytí oken a čištění markýz Benešov

Mytí oken a čištění markýz Benešov – Naši zákaznici velmi často využívají u naší firmy A SERVIS LIPKA, s r.o. mytí oken a čištění markýz Benešov. Mytí oken a čištění markýz Benešov provádíme odborně zaškolenými pracovníky, kteří mají platnou licenci na práce ve výškách pomocí horolezecké a speleologické techniky. Dále byli tito zaměstnanci proškoleni dle nařízení vlády a podle § 134 odst. 2 a podle  § 134 c odst. 2 zákona č. 65/1965 Sb. zak. pr. ve znění zákona č. 155/2000 Sb. o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na pracovišti s nebezpečím pádů z výšky nebo do volné hloubky. Výše jmenování zaměstnanci byli také lektorem prozkoušeni a všichni mají platné testy. Uvedené práce mytí oken a čištění markýz Roudnice n.L., Benešov vykonávají takto odborně proškoleni pracovníci, jelikož mytí oken a čištění markýz Benešov se realizuje zpravidla ze žebříku ve výšce okolo 3 m nad zemí. Čištění a mytí oken Roudnice n.L., Benešov je realizováno i v mnohem větší výšce a naši zaměstnanci musí být odborně proškolen na práce ve výškách. Při mytí oken nejsou v žádném případě používány leštící přípravky, což zaručí, že na námi umytých oknech se neobjeví žádné tahy a kruhy po leštění. K odstraňování různých folií a reklamních polepů z prosklených povrchů používáme tzv. korundové žiletky, které nijak nepoškodí skleněný povrch. Při realizaci mytí oken Roudnice n.L., Benešov naši profesionální zaměstnanci postupují šetrně, aby nedošlo k poškození zákazníkova majetku. Při čištění markýz, které jsou látkové, je způsob čištění podobný jako při strojovém čištění a tepování koberců Roudnice n.L., Benešov. Na látkové markýzy naneseme velmi kvalitní a vysoce účinnou čistící chemii značky Bosch RTS a celý povrch vykartáčujeme. Na závěr je čistící roztok odsán kobercovou štěrbinovou hubicí. U plastových potahů postupujeme při mytí a čištění stejně jako u mytí oken Roudnice n.L., Benešov. Naši zákazníci mohou u naší firmy A SERVIS LIPKA, s. r. o. využívat také denní a pravidelné úklidy bytů, domácností, firem a kanceláří Roudnice n.L., Benešov, úklidy po malířích či řemeslnících Roudnice n.L., Benešov, strojové čištění a tepování koberců Roudnice n.L., Benešov, odstranění graffiti a nanesení antigraffiti ochrany Roudnice n.L., Benešov, strojové čištění a fluatace podlah Roudnice n.L., Benešov.

Mytí oken a čištění markýz Louny, Žatec

Firma A SERVIS LIPKA, s. r. o. pro své zákazníky realizuje služby spojené s mytím oken a čištěním markýz Louny, Žatec. Mytí oken a čištění markýz Louny, Žatec ve výšce realizují naši profesionální zaměstnanci, kteří byli proškoleni dle nařízení vlády podle § 134 odst. 2 a podle § 134 c odst. 2 zákona č. 65/1965 Sb. zák. pr. ve znění zákona č. 155/2000 Sb. o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na pracovišti s nebezpečím pádů z výšky nebo do volné hloubky. Pro mytí oken a čištění markýz Louny, Žatec ve výškách naše úklidová firma využívá speciální horolezeckou či speleologickou techniku. Pro snadnější přístup k proskleným plochám nejčastěji volíme hydraulické ramena a vysokozdvižné plošiny, které máme k těmto účelům také k dispozici. Mytí oken Louny, Žatec je prováděno tzv. trikem suchého leštění – v žádném případě nepoužíváme leštící přípravky. Okna leštíme na sucho a to pouze čistou bavlněnou plenou. Práce ve výškách zahrnuje i zmíněné mytí a čištění markýz Louny, Žatec. Čistíme jak plastové, tak látkové markýzy. Údržba plastových markýz je oproti látkovým jednodušší. V případě látkových markýz je čištění markýz Louny, Žatec realizováno podobným způsobem, který používáme při strojovém čištění koberců Louny, Žatec. Na markýzy je nanesena velmi účinná čistící chemie Bosch RTS, pomocí kartáče je povrch vykartáčován a na závěr celý povrch vysajeme vysoce výkonným vysavačem. Naše firma je schopna Vám zajistit i impregnaci látkových markýz, pro kterou je podmínkou vhodné počasí. Vedle nabízené služby mytí oken a čištění markýz Louny, Žatec poskytujeme širokou nabídku úklidových služeb, mezi které patří například: denní a pravidelný úklid domu, bytu, vily, rezidence, kanceláře či firmy Louny, Žatec, úklid po stavbě a jiných rekonstrukčních činnostech Louny, Žatec, úklidy po malířích a řemeslnících Louny, Žatec, strojové čištění koberců Louny, Žatec, odstranění graffiti Louny, Žatec a nanesení antigraffiti ochrany Louny, Žatec, strojové čištění a voskování podlah Louny, Žatec.